TORTY


 

Môžete si pozrieť ukážky niekoľkých druhov tôrt, sme však pripravení vyhovieť všetkým
Vašim požiadavkám, či už na tvar, zloženie, alebo vyzdobenie torty.